ANS可以做代餐

November 04, 2019

問:您有冇試過空肚做運動?您又知唔知運動前5小時內沒有進食而做運動係會消耗肌肉內的蛋白質作為燃料,所以只會越減越肥⋯⋯
答:但係收工時間太倉猝根本冇時間進食就要開始訓練⋯⋯
問:您有冇試過長時間訓練?(3小時或以上)開始感覺冇力?而且恢復體力的時間越來越長?
答:中途進食會否消化不良而更加影響表現?
問:完成一天訓練後第二天你是感覺非常疲勞還是精力充沛呢?
答:當然是非常疲勞!有方法可以加快復原嗎?
問:完成訓練後你有沒有聽說過吸收會特別好?所以你不敢用餐,但是空肚又特別難熬?
答:有聽說過訓練後可以進食高蛋白質食品但是比較難尋找亦沒有時間製作⋯⋯


代餐又怕口味千篇一律⋯⋯
以上問題到底有沒有方法及方便的解決方案呢?

 

最後答案

ANS樽裝蛋白飲品,訓練完即時補充蛋白質

快速增肌,亦可以當代餐減肥!

而且一支只有200卡路里、只相等於一碗白飯。